ZASADY PRACY W GRUPIE

 

I.                 WSPÓLNIE USTALAMY CELE I ZADANIA.

II.             PRZY PODZIALE ZADAŃ UWZGLĘDNIAMY PREDYSPOZYCJE, ZDOLNOŚCI I ZAINTERESOWANIA.

III.         JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA SŁOWA I CZYNY.

IV.       WYZNAJEMY ZASADĘ SZCZEROŚCI I ŻYCZLIWOŚCI WOBEC SIEBIE.

V.           TOLERUJEMY INNE POGLĄDY.

VI.       PREFERUJEMY OTWARTOŚĆ, ALE W GRANICACH WŁASNEGO UZNANIA.

VII.   UWAŻNIE SŁUCHAMY OSOBY MÓWIĄCEJ I SZANUJEMY JEJ WYPOWIEDZI NAWET WÓWCZAS, GDY SIĘ Z NIMI NIE ZGADZAMY.

VIII.                      PRZESTRZEGAMY REGUŁ CZASOWYCH.

IX.       WYPOWIADAMY SIĘ KRÓTKO, JASNO I PRECYZYJNIE.

X.           MÓWIMY ZAWSZE WE WŁASNYM IMIENIU.

XI.       AKCEPTUJEMY CZŁONKÓW ZESPOŁU TAKIMI, JACY SĄ.

XII.   POTRAFIMY SPOKOJNIE I UWAŻNIE PRZYJMOWAĆ KRYTYKĘ INNYCH.

XIII.                      JESTEŚMY KREATYWNI I TWÓRCZY.

XIV.                     W SYTUACJACH TRUDNYCH ZAWSZE POMAGAMY SOBIE NAWZAJEM.

XV.  DOKONUJEMY OBIEKTYWNEJ OCENY NASZEJ PRACY.  

raedmenin@go2.pl